top of page

Emotion code

Vad är Emotion code

Emotion Code är ett effektivt verktyg som löser upp dessa negativa, tunga känslor/energier som skapat blockeringar i kroppen och som orsakar obalans i organ och vävnader. En negativ känsla vibrerar i en låg frekvens, vilket i sin tur kan dra till sig mer låga frekvenser.  Dessa kan i förlängningen orsaka sjukdomar, samt skapa hinder att komma vidare i livet.

Genom kinesiologisk muskeltestning får terapeuten fram vilka känslor som behöver läkas och frigöras samt vilka händelser som har skapat dessa blockeringar. Metoden kommer ursprungligen från USA och har arbetats fram under många år av kiropraktorn Dr Bradley Nelson.

”Emotion Code frisätter och avlägsnar negativa känslominnen och cellminnen som sitter bundna i celler, vävnader och inre organ. Känslomässiga blockeringar kan påverka den fysiska vävnaden och kan orsaka akut smärta. De stör vår balans och metoden används just för att avlägsna olika kroppssmärtor. Vissa av dessa energiminnen eller blockeringar sitter framför hjärtat och gör det svårt att känna vad vi verkligen vill. En blockerad eller fasthållen negativ energi kan även uttrycka sig i form av depression, oro, ångest eller hindra dig från att uppleva kärlek, lycka och framgång. Att släppa iväg dessa blockeringar är en förutsättning för att kroppen och sinnet ska läka. När detta sker, försvinner även de problem som uppstått till följd av dessa negativa upplevelser, eller så blir det lättare att hantera”.

-Utdrag från Nya Självläkande människan, Sanna Ehdin Anandala

Hur går det till!

Alla session sker på distans. Vi kan lugnt slappna av i din hemmiljö. Kontakten sker via telefon eller Zoom. Tiden kan variera mellar 30 - 45 minuter beroende på hur många emotions som kan tas bort. Din kropp bestämmer!

Emotion code: Evenemang
hemsida_edited.webp

Emotion code

Heart Wall

En hjärtmur är en mur som byggs upp för att skydda oss från smärtsamma upplevelser. Den består av negativa känslor som inte kunde bearbetas när det hände. Ofta ligger psykiska trauman bakom muren. Muren växer då man med tiden får fler jobbiga känslor. Då kan man känna sig avskuren från omvärlden, ha svårt att få kontakt med andra, känna sig utanför. En hjärtmur blockerar oss på många olika områden i livet. 

Hjärtmuren kan stå i vägen för din intuition, din självläkande förmåga och att leva i din fulla potential. Hjärtmuren kan också vara en orsak till fysiska och känslomässiga problem. När hjärtmuren inte längre hindrar flödet av energi känns livet lättare, du får mer energi och känner mer glädje i livet.

Emotion code: Evenemang
en-tec-practitioner-badge.png
bottom of page